Festyn SAS z okazji jubileuszu 600-lecia praw miejskich

14 czerwca 2017r. od godz. 12.00 Serocka Akademia Seniora zorganizowała festyn pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Serock z okazji Jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu.
Na zaproszenie Serockiej Akademii Seniora przybyły do Serocka delegacje seniorów z Legionowa, Nasielska, Nieporętu, Wieliszewa i Jabłonny aby razem ze społecznością serockich seniorów uczcić Jubileusz 600-lecia nadania praw miejskich Serockowi.
Uroczyste powitanie gości odbyło się w Ratuszu. W imieniu władz miasta i gminy przybyłych powitali: Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Tadeusz Kanownik oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Lutomirski.

Prezeska SAS Mirosława Sujkowska w wystąpieniu podkreśliła, że w Serocku rozwija się prężnie ruch seniorki: oprócz Serockiej Akademii Seniora od lat istnieje Klub Aktywnego Seniora oraz Rada Seniorów Miasta i Gminy Serock.
Goście obejrzeli film historyczno-promocyjny o Serocku, udali się na zwiedzanie miasta, zwiedzili Wzgórze Barbarka, Kościół oraz Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich. Spacer zakończył się wizytą w Klubie Aktywności Społecznej

Po przerwie obiadowej goście i seroccy seniorzy wysłuchali wykładu Jacka Żukowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego zatytułowanego „Życie z rzeki i nad rzeką”. Był to wykład o dawnych zajęciach mieszkańców Serocka m.in. o wikliniarstwie i budowie tratw i łodzi. Przedstawione w prezentacji szkice i zdjęcia budziły duże zainteresowanie słuchaczy.
Zwieńczeniem festynu był koncert „Powróćmy jak za dawnych lat” pary wokalistów Magdaleny Tunkiewicz i Wojciecha Bardowskiego którzy wykonali piękne i znane piosenki polskie i francuskie. Było lirycznie, wzruszająco i wspólne śpiewanie.

Zorganizowanie tej uroczystości na takim poziomie było możliwe dzięki organizacyjnemu i finansowemu wsparciu Miasta i Gminy Serock oraz Starostwa Powiatowego w Legionowie.
Radę Seniorów Miasta i Gminy Serock reprezentowały: Elżbieta Korec-paczuska, Maria Wal i Bożenna Zalewska

zdjęcia ze strony Serockiej Akademii Seniora