2021-10-03 b2

Inauguracja roku akademickiego Serockiej Akademii Seniora 2021/2022

Dnia 3 października 2021 r., otwarcie Roku Akademickiego poprzedziło uroczyste „Gaudeamus” z oprawą muzyczną i śpiewem Zespołu Akademii SAS. Serocka Akademia Seniora rozpoczęła nowy rok akademicki 2021/2022.
W uroczystości wzięli udział seniorzy oraz zaproszeni goście m.in.: Burmistrz Miasta i Gminy Serock p. Artur Borkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej p. Mariusz Rosiński, Anna Brzezińska z Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Renata Mulik Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa oraz innych organizacji senioralnych. 

Burmistrz Artur Borkowski stwierdził że seniorzy to grupa mieszkańców o dużej aktywności, przekazał słuchaczom Akademii życzenia z okazji kolejnego roku działalności. Były również ciepłe słowa i życzenia od innych zaproszonych gości.


Kolejnym punktem był wykład wygłoszony przez dr Teresę Gręziak, historyczkę sztuki i dyrygentkę chóralną „O sztuce weneckiej” z elementami muzyki barokowej wykonanej na żywo wspólnie ze śpiewaczką Anastazją Marusiak

Dopełnieniem uroczystości był słodki poczęstunek. (SW)

Zdjęcia: Lucyna Dąbrowska i Renata Mulik