20210608

Nowy zarząd SAS – 2021

W dniu 8 czerwca 2021 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków Serockiej Akademii Seniora, na którym zostały wybrane nowe władze Serockiej Akademii Seniora.

W skład nowego zarządu weszły następujące osoby:
1. Sławomir Jackowski – prezes zarządu
2. Grażyna Staniszewska – wiceprezes
3. Bożena Ogrodnik – sekretarz
4. Teresa Osińska – Łabędź – skarbnik
5. Jadwiga Jackowska – członek zarządu

Wybrana została również Komisja Rewizyjna w składzie:
1. Teresa Wincel – przewodnicząca
2. Bogumił Jakubowski – członek
3. Emilia Szajkowska – członek