15 lat Polski w Unii Europejskiej

Polska w Unii Europejskiej – Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach stanowiącego prawną podstawę przystąpienia (akcesji) Polski do Unii Europejskiej.

Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994 roku z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej i potwierdzenia go przez wszystkie państwa członkowskie podczas konferencji w Essen 9–10 grudnia 1994 roku.

Razem z Polską 1 maja 2004 roku do UE przystąpiło jeszcze dziewięć innych państw. Były to kraje nadbałtyckie, takie jak: Łotwa, Estonia i Litwa, kraje Europy Środkowej, czyli Czechy, Słowacja, Węgry i Słowenia, a także Malta i Cypr.

Nie da się ukryć, że Polska jest jedynym z największych i najludniejszych krajów wspólnoty. Przystąpienie Polski do UE podzieliło nas na zwolenników akcesji, zdecydowanych przeciwników oraz tych, którzy nie mieli zdania na ten temat. Nie da się jednak ukryć, że Unia Europejska wiele dała Polsce i są to skutki długofalowe.

Unia Europejska była, jest i będzie dla Polski szansą. Tylko od nas zależy, jak będziemy daną nam szansę wykorzystywać.

Więcej informacji pod linkami: Unia Europejska, europa.eu