2019-11-27 _12.59.58
2019-11-27 _12.59.08
2019-11-27 _12.18.17
2019-11-27 _12.18.54

Przygotowanie do debaty

W środę (27 bm) odbyło się kolejne, zaplanowane przez RS, szkolenie .
Szkolenie zostało przeprowadzone przez Fundację ZACZYN.

Tym razem tematem spotkania było przygotowanie członków naszej Rady do wystąpienia na planowanej przez władze samorządowe debacie poświęconej, ogólnie rzecz ujmując, tematyce senioralnej.

W oparciu o sporządzone przez RS sprawozdanie z wykonania zadań wynikających z obowiązującej STRATEGII… wspólnie z prowadząca szkolenie, rozważaliśmy przyjęcie najlepszego z możliwych wariantów przygotowania się do wystąpienia na forum samorządowym.

I tak była mowa o typie „debaty oxfordzkiej”, czy wystąpieniach – w różnych konfiguracjach – na sesji Rady Miejskiej.
Chodziło o to, aby być starannie przygotowanym na skuteczne wystąpienie, w różnych wariantach.

Szkolenie było interesujące, znacznie poszerzające nasze rozumienie sprawy.

Druga część szkolenia w styczniu, po rozpoznaniu przez Radę Seniorów, typu debaty. (ED)