Świąteczna XXII sesja Rady Seniorów

14 grudnia 2022 r. w sali Klubu Aktywnego Seniora odbyła się XXII uroczysta sesja Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock.
Cel spotkania to podsumowanie minionego roku i plany na nadchodzący rok 2023.
Informacje o najważniejszych wydarzeniach przedstawili Piotr Kowalczyk i Elżbieta Dygasiewicz, po dyskusji o planach na przyszłość przyszedł czas na złożenie sobie życzeń.
Świąteczne życzenia złożyli wszystkim obecnym z prośbą o przekazanie najbliższym i wszystkim seniorom Artur Borkowski i Mariusz Rosiński.
Spotkanie odbyło się w miłej, przyjacielskiej atmosferze, przy z kawie, herbacie i słodkim poczęstunku.
W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci jednostek gminnych: Artur Borkowski burmistrz Miasta i Gminy Serock oraz jego zastępca Marek Bąbolski, Renata Mulik dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa, Mariusz Rosiński przewodniczący Rady Miejskiej, Anna Orłowska kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku, Magdalena Pudzianowska koordynatorka do spraw seniorów oraz Sławomir Jackowski prezes Serockiej Akademii Seniora. (sw)

Zdjęcia Maria Wal i Stefan Woźniak