Uroczyste otwarcie Klubu Aktywności Społecznej

22 października 2016 r.godz. 14.00 uroczyste otwarcie Klubu Aktywności Społecznej w Serocku przy ul. Kościuszki 8a. W obecności Burmistrza Miasta i Gminy Serock Sylwestra Sokolnickiego, Zastępcy Burmistrza Józefa Zająca i Przewodniczącego Rady Miejskiej Artura Borkowskiego uroczystego przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń działających na terenie miasta i gminy Serock.
Powstanie klubu zainicjowała Rada Seniorów uchwałą z lipca 2015 r. na potrzeby seniorów i organizacji działających na terenie Miasta i Gminy Serock.
Mamy nadzieję, że powstanie Klubu Aktywności Społecznej przyczyni się do rozwoju aktywności i integracji seniorów i stowarzyszeń na naszym terenie. Administratorem klubu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku. (sw)