W drodze do modelowego funkcjonowania Rad Seniorów na Mazowszu

03 października 2017 r. w Urzędzie Miasta Legionowo odbyło się spotkanie: Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów  pt. W drodze do modelowego funkcjonowania Rad Seniorów na Mazowszu.


Uczestnicy spotkania: Przewodniczący Gminnych i Miejskich Rad Seniorów, Zespół Inicjatywy Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów, Zarząd Ogólnopolskiego Porozumienia o współpracy Rad Seniorów. Uczestnicy spotkania: Przewodniczący Gminnych i Miejskich Rad Seniorów, Zespół Inicjatywy Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów, Zarząd Ogólnopolskiego Porozumienia o współpracy Rad Seniorów.