Serocczanie 60+. Konsultacje w Zegrzu

21 czerwca 2023 r. o godz. 16 rozpoczęły się warsztaty konsultacyjne projektu „Seroccy Seniorzy budują Strategię” w Zegrzu, podczas prezentacji projektu „Serocczanie 60+. mieszkańcy osiedla wypełnili ankiety i wnieśli swoje uwagi.

Chcąc, żeby strategia mogła być przyjęta przez Radę Miejską i wdrożona w życie muszą być przeprowadzone konsultacje społeczne.

Przedstawiony na warsztatach projekt serockiego programu Serocczanie 60+ Strategia 2023-2027 jest podstawowym, średniookresowym dokumentem określającym odpowiednią koordynację działań, która jest niezbędna, aby osiągać zakładane cele w sposób efektywny oraz zapewnić seniorom wysoką jakość życia i podtrzymać ich aktywność w różnych dziedzinach obszaru działań.
Po prezentacji programu strategii, rozpoczęła się gorąca dyskusja, gdzie główny nacisk był kładziony na problemy osób samotnych zamkniętych w „czterech ścianach” swoich mieszkań, braku pomieszczenia gdzie mogliby się spotkać ze swoimi rówieśnikami oraz problem dojazdu do Serocka ze względu zdrowotnych.