PRZESŁANIE ZGROMADZENIA OGÓLNEGO RAD SENIORÓW

PRZESŁANIE ZGROMADZENIA OGÓLNEGO RAD SENIORÓW

Warszawa, 12 czerwca 2023 roku, Sala Kolumnowa Sejmu

Dar długowieczności rozlewa się na całą ludzkość”.

Wyzwaniem jest na dziś – dla NAS WSZYSTKICH,

tych co wchodzą w świat dorosłych i tych którzy myślą, że starość to jeszcze odległy czas, dla tych co stanowią, i co zajmują się porządkiem świata i ojczyzn… z faktem…, że mamy coraz liczniejsze społeczeństwo osób starszych.

Osoby wchodzące w wiek późnej dorosłości to osoby z dużym życiowym doświadczeniem, często dobrze wykształcone, dobrze orientujące się w aktualiach swej epoki, pełniące różne ważne  funkcje w życiu społecznym. Mamy także w społeczeństwie osoby starsze, na które czyhają schody, progi, krawężniki, coraz bardziej obce ulice i obcy ludzie. Ta grupa społeczna wymaga systemowej opieki w zakresie godnego starzenia.

Tu z gmachu Parlamentu polskiego, jako przedstawiciele Rad Seniorów i organizacji senioralnych, we wspólnym stanowisku.

Zwracamy się stanowczo o podjęcie rozwiązań systemowych dotyczących polityki senioralnej w Polsce.

1. Zmian w Ustawie o osobach starszych – nie tylko w zakresie monitoringu i rekomendacji, ale konkretyzacji zadań wraz z zabezpieczeniem z budżetu państwa środków na określone cele w każdym roku budżetowym.

2. Wraz z wprowadzeniem do Ustawy o samorządzie gminnym artykułu 7 Polityki Senioralnej, określenie tej Polityki na szczeblu centralnym, gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Oczekujemy konsultacji społecznych w kierunku realizacji i finansowania zadań systemowych.

3. Dla podkreślenia rangi problemu, wnioskujemy o utworzenie urzędu d/s polityki senioralnej w randze ministra członka Rady Ministrów.

Zwracamy się do Rządu o konkretne działania stanowiące o trosce o tych, co w dziele budowy naszej dzisiejszej Ojczyzny oddali co najlepsze i dziś oczekują spokojnego i godnego życia.

Rozważań na miarę XXl wieku, gdzie każdy obywatel, niezależnie od wieku i statusu, jest podmiotem szczególnej troski każdego z nas, a szczególnie dla tych, co stanowią i rządzą z mandatu społeczeństwa.