Serocczanie 60+. Konsultacje w Stanisławowie

14 czerwca 2023 r. odbyły się warsztaty konsultacyjne projektu „Seroccy Seniorzy budują Strategię” w Stanisławowie, podczas prezentacji projektu „Serocczanie 60+. mieszkańcy sołectwa wypełnili ankiety i wnieśli swoje uwagi.

Chcąc, żeby strategia mogła być przyjęta przez Radę Miejską i wdrożona w życie muszą być przeprowadzone konsultacje społeczne.

Przedstawiony na warsztatach projekt serockiego programu Serocczanie 60+ Strategia 2023-2027 jest podstawowym, średniookresowym dokumentem określającym odpowiednią koordynację działań, która jest niezbędna, aby osiągać zakładane cele w sposób efektywny oraz zapewnić seniorom wysoką jakość życia i podtrzymać ich aktywność w różnych dziedzinach obszaru działań.