Zgromadzenie Ogólne Rad Seniorów

W tym roku mija 10 lat od utworzenia możliwości ustawowych funkcjonowania Rad Seniorów w Polsce.
12 czerwca 2023 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP delegacja Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock uczestniczyła w Zgromadzeniu Ogólnym Rad Seniorów pod patronatem Pani Małgorzaty Kidawa-Błońskiej – Wicemarszałek Sejmu RP.

Powitanie uczestników Zgromadzenia w imieniu organizatorów przez Barbarę Szafranie – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów Małgorzatę Żuber-Zelicz – Przewodnicząca Warszawskiej Rady Seniorów. Całość poprowadził Pan Paweł Rabiej Pełnomocnik Rektora ds. strategii i rozwoju Uczelni Korczaka.

W pierwszej części Zgromadzenia głoś zabrali m.in.:
Małgorzata Kidawa-Błońska – Wicemarszałek Sejmu RP
Tomasz Grodzki – Marszałek Senatu RP
Joanna Jeleniewska – Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej – Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Rafał Trzaskowski – Prezydent miasta stołecznego Warszawy
• dr Emilia Lewicka-Kalka – Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
następnie w pięciominutowych wystąpienia zabrali głos przedstawiciela Rad Seniorów i samorządów

Po przerwie:
• Prof. Zofia Szarota – andragog, gerontolog społeczny członkini Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
• Prof. Mirosław Grewiński – Przewodniczący Rady Społecznej przy MriPS

Przyjęcie stanowisk ZORS przedstawił dr Roman Biskupski – MRS i dr Marek Bochowicz – OpoWRS

Podziękowania – Barbara Szafraniec i Małgorzata Żuber-Zelicz

Obejrzyj w YouTube