Informacja ze spotkania w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej

9 grudnia 2016 r. odbyło się  spotkania w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.

Informacje, prezentacje i linki:

  • prezentacja dotycząca planowanych przez MCPS otwartych konkursów ofert związanych z działalnością na rzecz seniorów;MCPS-prezentacja
  • przykładowy wzór oferty wraz z opisem;MCPS-wzor_oferty_casus
  •  „Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”;MCPS-program_wspolpracy_2017
  • Przydatne linki:

http://mcps.com.pl/konkursy-ofert

http://seniorzy.mcps.com.pl/

http://www.dialog.mazovia.pl/konkursy_ofert.html

http://www.dialog.mazovia.pl/prawo_i_dokumenty.html

Nowy dokument: Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” zostanie udostępniony wraz z podjęciem uchwały przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Dokument z obecnie obowiązującymi„Zasadami (…)” do pobrania na stronie http://www.dialog.mazovia.pl/prawo_i_dokumenty/zasady_przyznawania_i_rozliczania_dotacji_z_budzetu_samorzadu_wojewodztwa_mazowieckiego.html