Oferta usług rehabilitacyjnych skierowana do seniorów

Rada Seniorów MiG Serock przekazuje poniżej ofertę usług rehabilitacyjnych otrzymaną z SPZOZ w Serocku, skierowaną do SENIORÓW naszej gminy.

Jak wszyscy widzimy nastąpiło przeciążenie systemu ochrony zdrowia w Polsce.
Koronawirus znacznie pogłębił braki opieki zdrowotnej.
W szczególnej sytuacji znajdują się SENIORZY, którzy ze względu na wiek, najbardziej narażeni są na powikłania chorobowe.
W obecnym stanie zagrożenia Covid-19, dbanie o siebie /reżim sanitarny/ pozostawanie w dobrej kondycji zarówno psychicznej jak i fizycznej, staje się podstawowym warunkiem przetrwania.

Link z ofertą SP ZOZ: https://radaseniorowserock.pl/wp-content/uploads/2020/07/Oferta-usług-rehabilitacyjnych.pdf