Serocczanie 60+, Zespoły eksperckie w działaniu

Za nami kolejne spotkanie zespołów eksperckich, które odbyło się 10 marca 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku.

W spotkaniu uczestniczyli koordynatorzy przygotowania strategii oraz eksperci. Uczestnicy dyskutowali nad propozycją wizji i misji strategii, a także omawiali analizy SWOT dla wszystkich trzech sfer tematycznych.

Projekt realizowany przez SPP „Nadzieja” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.