Serocczanie 60+, Zespoły eksperckie w działaniu cd

24 marca 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku odbyło się trzecie spotkanie zespołów eksperckich w ramach projektu „Seroccy Seniorzy budują Strategię” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”.
W spotkaniu uczestniczyli koordynatorzy opracowania strategii oraz eksperci. Zebrani dyskutowali nad propozycjami celów oraz działań ze sfer tematycznych: zdrowie i rekreacja, edukacja i kultura, sfera obywatelska.