Strategia Rozwoju Gminy Miasto i Gmina Serock

Strategia Rozwoju Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2016-2025 przyjęta na uchwałą nr 280 na XXV Sesji Rady Miasta 7 listopada 2016 r.