„Silna Polska w silnej Europie” wciąż pozostaje w mocy

16 kwietnia 2003 r. w Atenach premier Leszek Miller oraz ówczesny minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz podpisali w imieniu Rzeczpospolitej Traktat Akcesyjny, który był podstawą wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej.

Polska jest częścią UE od 1 maja 2004 r., kiedy to rząd SLD-UP-PSL kierowany przez Leszka Millera wprowadził nasz kraj do wspólnoty. Przez te 16 lat nasz kraj pozyskał z unijnego budżetu blisko 123 mld euro netto

Pozytywną przyszłość Polski upatrujemy w jeszcze ściślejszej integracji z Unią Europejską, w celu budowy skutecznego państwa opiekuńczego.

Polska powinna być jednym z filarów zjednoczonej Europy, państwem konstruktywnie współpracującym z innymi dla jej ulepszania oraz eliminowania słabości, które doprowadziły m.in. do brexitu.

Hasło z 2005 r. „Silna Polska w silnej Europie” wciąż pozostaje w mocy